Home कोल्हापूर पन्हाळा येथे नवीन केलेल्या रस्त्याला भेगा पडण्यास सुरवात…