…तर तक्रार करण्याचे अन्न व औषध प्रशासनाचे आवाहन  

0
329

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : मास्कची विक्री शासनाने निश्चित केलेल्या किंमतीपेक्षा अधिक किंमतीने कोणत्याही घाऊक अथवा किरकोळ औषध विक्रेत्यातर्फे होत असल्यास त्याबाबतची तक्रार सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, कोल्हापूर येथील ०२३१- २६४१०९१ या दूरध्वनी क्रमांकावर अथवा fdakolhapurdrug@gmail.com या ई-मेलवर करावी, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनचे सहाय्यक आयुक्त स. सु. घुणकीकर यांनी केले.

कोरोना साथरोगापूर्वी व साथरोगानंतर मास्कच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने २० ऑक्टोबर २०२० च्या शासन निर्णयानुसार सर्व सामान्‍य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात मास्क उपलब्ध करून देण्यासाठी मास्कची दर्जानुसार अधिकतम विक्री मूल्य निश्चित केले आहे. त्यानुसार सर्व घाऊक व किरकोळ विक्रेत्यांनी त्यांच्या आस्थापनेच्या दर्शनी भागात शासनाने निश्चित केलेल्या मास्क दराचे फलक लावणे व मास्कची विक्री त्याच दराने करावे.