Published September 25, 2020

कोरोना उपचारावरवर प्रभावी ठरलेले रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा असल्याची कबुली अन्न व औषध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

 

September 23, 2023
September 23, 2023
September 23, 2023
September 23, 2023
September 23, 2023
September 23, 2023
September 23, 2023
September 22, 2023
September 22, 2023
September 22, 2023
September 22, 2023
September 22, 2023