रायगड संवर्धनासाठी जी. आरचे कायद्यात रुपांतर व्हावे : खा. संभाजीराजे

0
65

रायगड संवर्धनासाठी निघालेला जी. आर. न राहता त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्याची गरज आहे. असे मत खा. संभाजीराजे छत्रपती यांनी व्यक्त केले.