पंचगंगेत मृत माशांचा खच (व्हिडिओ)

0
86

पंचगंगा नदीतील पाणी प्रदूषणामुळे तेरवाड बंधाऱ्याजवळ मृत माशांचा खच पडला आहे.