मणका, कंबर, गुडघेदुखीवर रामबाण इलाज म्हणजे डॉ. सटाले यांचे हर्बल लेप, औषधे (व्हिडिओ)

0
249

मणका, कंबर, गुडघेदुखीवर रामबाण इलाज म्हणजे डॉ. सटाले यांचे हर्बल लेप, औषधे

संपर्क – सटाले हर्बल केंद्र, भारत फोटो, बिंदू चौक, कोल्हापूर. मो. नं. – ९९२२३२८८४४
संपर्क – सटाले हर्बल केंद्र, ओम सेंटर, सोमवार पेठ (पूर्व), माधवनगर, सांगली. मो. नं. – ९८९०९२३११४