कोल्हापूर जिल्हा पाऊस अपडेट : १०७ बंधारे पाण्याखाली

0
372

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : जिल्ह्यात संततधार पाऊस सुरूच आहे. राधानगरी धरणात १७४.८३ दलघमी पाणीसाठा आहे. आज (गुरुवार) दुपारी वा. प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार राधानगरी धरणातून १४२५ क्युसेकने विसर्ग सुरू आहे. जिल्ह्यातील १०७ बंधारे पाण्याखाली गेले असून पंचगंगा नदीने इशारा पातळी ओलांडली असून धोक्याच्या पातळीकडे वाटचाल सुरू आहे. आज रात्री नदी धोक्याची पातळी ओलांडण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. 

पंचगंगा नदीवरील- शिंगणापूर, राजाराम, सुर्वे, रुई, इचलकरंजी, तेरवाड व शिरोळ. भोगावती नदीवरील- राशिवडे, हळदी, खडक कोगे, सरकारी कोगे, तारळे व शिरगाव. तुळशी नदीवरील- बीड, आरे, बाचणी, घुंगुरवाडी, कांचनवाडी, चांदे व भाटणवाडी. कासारी नदीवरील- यवलूज, ठाणे-आळवे, पुनाळ-तिरपण, बाजारभोगाव, पेंडाखळे, कांटे, करंजफेन व वालोली. कुंभी नदीवरील- शेनवडे, कळे, वेतवडे, आसळज,  मांडूकली व सांगशी.
धामणी नदीवरील – पनोरे, गवसी, म्हासुर्ली, सुळे  व आंबर्डे, वारणा नदीवरील- चिंचोली, माणगाव, कोडोली, शिगांव, मांगलेसावर्डे, तांदुळवाडी, चावरे, खोची व दानोळी. कडवी नदीवरील- वाळूर, भोसलेवाडी, येलूर, कोपार्डे, शिगांव, सवतेसावर्डे व सरुडपाटणे. दूधगंगा नदीवरील- सिद्धनेर्ली, सुळकुड बाचणी, दत्तवाड, सुळंबी, तुरंबे व कसबा वाळवे. वेदगंगा नदीवरील- निळपण, वाघापूर, गारगोटी, म्हसवे, कुरणी, बस्तवडे, सुरुपली, चिखली, करडवाडी,  शेणगाव, शेळोली, कडगाव, सुक्याची वाडी, तांबाळे, अनप व दासेवाडी. हिरण्यकेशी नदीवरील- साळगाव, ऐणापूर, निलजी, गिजवणे, खाणदळ, चांदेवाडी, देवर्डे, दाभीळ, हजगोळी, जरळी, हरळी व भादवण. घटप्रभा नदीवरील- कानडे सावर्डे, पिळणी, बिजूर भोगाली, हिंडगाव,तारेवाडी, अडकूर व कानडेवाडी, ताम्रपर्णी नदीवरील– कोवाड, चंदगड, कुर्तनवाडी व हल्लारवाडी, चित्री नदीवरील- कारपेवाडी, चिकोत्रा नदीवरील- कासारी, वडगांव, अर्जुनवाडा, मेतके व गलगले असे एकूण १०७ बंधारे पाण्याखाली आहेत.

आपल्या जिल्ह्यातील धरणांमध्ये  पुढीलप्रमाणे पाणीसाठा आहे. तुळशी 67.21 दलघमी, वारणा 838.32 दलघमी, दूधगंगा 430.43 दलघमी, कासारी 61.71 दलघमी, कडवी 59.59 दलघमी, कुंभी 63.95 दलघमी, पाटगाव 81.42 दलघमी, चिकोत्रा 27.60 दलघमी, चित्री 41.47  दलघमी, जंगमहट्टी 18.04 दलघमी, घटप्रभा  44.17 दलघमी, जांबरे 23.23 दलघमी, आंबेआहोळ 21.84, कोदे (ल.पा) पूर्ण क्षमतेने भरला आहे.

तसेच बंधाऱ्यांची पाणी पातळी पुढीलप्रमाणे आहे. राजाराम 39.6 फूट, सुर्वे 37.6 फूट, रुई 65.6 फूट, इचलकरंजी 60 फूट, तेरवाड 53.4 फूट, शिरोळ 44 फूट, नृसिंहवाडी 44.10 फूट अशी आहे.