जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी १९.२५ कोटी मंजूर : ना. सतेज पाटील

0
380

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : कोल्हापूर जिल्ह्यातील राज्य व प्रमुख मार्गासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पातून १९.२५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी पत्रकाव्दारे दिली आहे. या निधीतून रस्ते, गटर्स व लहान पुलांची कामे करण्यात येणार आहेत. यातून करण्यात येणाऱ्या कामामध्ये करवीर, गगनबावडा व पन्हाळा तालुक्यातील गावांचा समावेश आहे.

पत्रकात म्हटले आहे की, कळंबे तर्फ ठाणे इस्पुर्ली शेळेवाडी रस्ता सुधारणा करणे (5 कोटी), कोल्हापूर जिल्ह्यातील विजयदुर्ग, तळेरे गगनबावडा कोल्हापूर, पट्टणकोडोली, हुपरी, रेंदाळ, जंगमवाडी राज्य हद्दीपर्यंतची सुधारणा करणे, एमएसईबी ते सांगवडे फाटा (२ कोटी ५० लाख), कळंबे तर्फ ठाणे पाचगांव भारती विद्यापीठ, कंदलगांव, कोगील खुर्द सिध्दगिरी हॉस्पीटल, कोगील बुद्रुक रस्ता व बंदीस्त आरसीसी गटर्स बांधणे (१ कोटी २५ लाख), गगनबावडा तालुक्यातील निवडे, वेसर्डे, असंडोली, कोदे, साळवण बाजारपेठ ते वेसर्डे रस्ता मजबुतीकरण व रुंदीकरण करणे (७५ लाख), गगनबावडा तालुक्यातील परखंदळे, गोठे, आकुर्डे, गारिवडे, खेरीवडे ते जर्गी रस्ता मजबुतीकरण व रुंदीकरण करणे (९० लाख), पन्हाळा तालुक्यातील मल्हारपेठ सुळे कोदवडे वेतवडे म्हासूर्ली, सुळे ते खामनेवाडी मजबुतीकरण व रुंदीकरण करणे (१ कोटी), गगनबावडा तालुक्यातील अणदुर, मांडुकली, मणदूर, वेतवडे, बालेवाडी तांदुळवाडी रस्ता मजबुतीकरण व रुंदीकरण करणे (1 कोटी), गगनबावडा तालुक्यातील शेणवडे, अणदूर, धुंदवडे लहान पुलाचे बांधकाम (६० लाख),  गगनबावडा तालुक्यातील परखंदळे, गोठे, आकुर्डे, गारिवडे, धुंदवडे ते चौधरवाडी रस्ता मजबुतीकरण व रुंदीकरण करणे  (४० लाख), पन्हाळा तालुक्यातील परखंदळे, गोठे, आकुर्डे, गारिवडे गगनबावडा रस्ता मजबुतीकरण व रुंदीकरण करणे  (५० लाख), परखंदळे, गोठे, आकुर्डे, गारिवडे, गोठे ते आकुर्डे रस्ता मजबुतीकरण व रुंदीकरण करणे (८५ लाख), करवीर तालुक्यातील केर्ली, वाडी रत्नागिरी, गिरोली रस्ता सुधारणा करणे, (३ कोटी), करवीर तालुक्यातील केर्ली, वाडी रत्नागिरी, गिरोली रस्ता रुंदीकरणासह सुधारणा करणे, १ कोटी ५० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.

या सर्व विकासकामांची एकूण मंजूर कामे एकोणीस कोटी पंचवीस लाख असून या कामांना लवकरच होणार असल्याचे ना. पाटील यांनी स्पष्ट केले.